Fıstık çamı ihalesi

15.11.2021 14:30

S.S GÜMÜŞKAYA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ FISTIK ÇAMI İHALE ŞARTNAMESİ

1.    S.S Gümüşkaya site işletme kooperatifi, ortak alanlarında bulunan fıstık çam kozalakların toplanmış çuvallarda satış işlemi için ihale yapılacaktır.

 

2.    İhale kapalı zarf usulü ile olup, değerlendirme 26.11.2021 tarihinde site yönetim kurulu başkanlığında, yönetim binasında saat 11.00 de gerçekleştirilecektir.

 

3.    26.11.2021 saat 10.00 a kadar isteklilerin teklif zarfları site yönetimine teslim edilebilecektir.

 

4.    İhale komisyonu site müdürü Süleyman ÇETİNKAYA başkanlığında, Sibel SÜREK ve Mustafa ÇOBAN‘dan oluşmuştur.

 

5.    İhale en yüksek fiyat teklifi veren istekli üzerinde bırakılacaktır.

 

6.    Satış bedeli;  üzerinde kalan istekli tarafından tartılması sonunda hesaplanarak malın teslimi ile karşılıklı olarak peşin ve nakit para şeklinde site yönetimine ödenecektir.

 

7.    Aşırı düşük fiyat teklifinin oluşması durumunda, ihaleyi sonuçlandırıp sonuçlandırmamak site yönetiminin iradesindedir.

 

8.    Satışlardan elde edilen tüm gelirler, ilgili muhasebe kodunda gelir kayıt edilerek muhasebeleştirilecektir.

 

9.    İhaleye ait bu sözleşme duyuru amaçlı olarak, ihale gününe kadar, site yönetim binası ile 1 ve 2’nci bölge duyuru panolarında asılı kalacaktır. 08.11.2021

 
                                                          S.S.GÜMÜŞKAYA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

                                                                                       YÖNETİM KURULU

Sosyal Medya